Personvernerklæring

Hannemyr Nye Medier AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninge på Bolig-sameie.no.

Her er informasjon om hvordan persondata blir behandlet på dette nettstedet.

Informasjonssikkerhet

Bolig-sameie.no er kun tilgjengelig via sikker (kryptert) oppkobling. Det innebærer blant annet at all informasjon, inklusive brukernavn og passord, som sendes mellom deg og Bolig-sameie.no ikke kan fanges opp av andre som avlytter nettet.

Passord er lagret utilgjengelig for utenforstående, og en avtrykksalgoritme (eng: hash algorithm) er benyttet som ekstra beskyttelse av passord.

Det meste av informasjonen på nettstedet ligger åpent tilgjengelig, og kan leses uten at du er pålogget. Informasjon som styret har bestemt kun skal være tilgjengelig for beboere, eller kun for styremedlemmer, er sikret slik at den kun kan leses etter at man har logget seg på nettstedet og fått tilgangsrettigheter tilsvarende den gruppe man tilhører.

Persondata vi behandler og behandlingsgrunnlag

Nettstedet behandler to typer personopplysninger:

  1. Personopplsyninger du gir fra deg i samband med besøk. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med besøket, som for eksempel å sende epost via nettstedet kontaktskjema, eller å bestille abonnement på vårt nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke (jf. Personopplysningsloven § 8).

  2. Personopplysninger (for eksempel egennavn) som inngår i nyheter publisert på nettstedet. Behandlingsgrunnlaget for dette er ytringsfrihetsunntaket i personopplysningsloven (jf. Personopplysningsloven § 7).

CDN og 3. parts front-end ressurser

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Google har imidlertid tilrettelagt for å samle inn minst mulig data på denne måte ifølge erklæringen: What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users, og at de data som samles inn ikke brukes av Google til andre formål enn å levere de forespurte skriftsnitt.

Nettstedet benytter ingen andre CDN (Content Delivery Network) enn overnevnte Google Fonts API.

Informasjonskapsler krav til samtykke og informasjon

Bolig-sameie.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler (eng: cookies). Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men Bolig-sameie.no vil ikke fungere uten. Våre informasjonskapsler benyttes ikke til noen form for sporing. Ingen personidentifiserende opplysinger befinner seg i informasjonskapsler som settes når du besøker Bolig-sameie.no.

Ifølge ekomloven (paragraf 2-7b) må det informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler/informasjonskapsler. Spesifikt:

  • hvilke informasjonskapsler som blir satt
  • hvem som behandler informasjonen (dvs. hvilket domene kan lese innholdet i en cookie)
  • hvilke opplysninger som behandles, og hva som er formålet med behandlingen

Når dette informasjonskravet er oppfylt, og informasjonskapsler ikke benyttes til å behandle personopplysninger, er det tilstrekkelig med innstillinger i nettleseren for at sluttbrukeren skal samtykke til bruk av informasjonskapsler. Dette er tilfelle her.

Informasjonskapsler vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle informasjonskapsler satt av Bolig-sameie.no. Når en cookie slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Tabellen under gir en fullstendig oversikt over informasjonskapsler på Bolig-sameie.no:

Informasjonskapsler satt av vårt publiseringssystem (Drupal)
Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
has_js Nettleserøkta bolig‑sameie.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
SESSid Nettleserøkta eller 24 dager bolig-sameie.no Komponenten id er en unik identifikator. Settes bare for innloggede brukere. Brukes primært for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort (avkrysningsbokser og lignende) mens du har vært innlogget.
Drupal.toolbar.collapsed Persistent bolig-sameie.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på tilstanden til toolbar i brukergrensesnittet.
Drupal.tableDrag.showWeight Persistent bolig-sameie.no Settes bare for innloggede brukere. Tar vare på din preferanse for visning av vekter i brukergrensesnittet.

Dersom du ønsker kan du avvise eller slette informasjonskapsler på følgende måte (ekstern lenke):

Kontaktinformasjon for behandlingsansvalig

Har du behov for å kontakte den behandlingsansvarlige for dette nettstedet, vær vennlig og ta kontakt via vårt kontaktskjema.no.