Om sameiet

Takterasse – © Can Stock Photo / cteconsulting

Bygningen Eksempelgården ble oppført i 1936 som en hybelgård i funkisstil med bad og toalett på gangen.

Sameiet Eksempelgården ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 19. juni 1987.

Sameiet består av 80 boligseksjoner.

Forut for seksjoneringen ble samtlige hybelleiligheter oppgradert til fullverdige toromsleiligheter med eget bad i hver leilighet. Alt av rør og elektrisk anlegg ble samtidig oppgradert. Kjelleren ble samtidig utvidet til å inkludere flere boder, nytt fellesvaskeri og felles garasje.

I 2017 ble taket renovert, og det ble samtidig bygget en felles takterasse.

Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjoner og sameiets vedtekter, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til det beste for sameierne.