Dugnad 5. mai

Lørdag den 5. mai vil det blir det arrangert vårdugnad i sameiet.

Beboerne bes sende forslag til styret dersom de vet om oppgaver som egner seg som dugnadsarbeid. Dette må gjøres i god tid før dugnaden slik at styret kan ta det med i planleggingen, og eventuelt gjøre nødvendige innkjøp.

“Teknisk sjef” Tor står for den praktiske gjennomføringen. Han ordner med redskaper/utstyr, maling, søppelsekker etc. Han fordeler også arbeidsoppgaver. Oppmøte er utenfor søppelskuret.

Under dugnaden raker vi plener, beskjærer busker og trær, feier hellene foran inngangene, og plukker søppel på fellesarealene. I tillegg blir det utført forskjellige arbeidsoppgaver etter behov. Det kan være maling, reparasjon av gjerder, og lignende.

I forbindelse med raking av plener, gressklipping og annet arbeid i hagene, blir det en del organisk avfall. Dette kastes på baksiden av miljøstasjonen eller til venstre for fotballbanen/løkka sett fra blokkene. Det må ikke kastes matavfall eller annet søppel her.

Det vil vli satt ut flere containere. Disse kan benyttes av beboerne til kast av privat søppel etter opprydding i skap og boder.

Styret henstiller alle beboere til å møte opp på dugnaden. Alle kan bidra med noe. Dugnadene er et vesentlig element i å holde fellesområdene ryddige og velstelte.

Etter endt dugnad er inviteres det til grilling på vår felles takterasse.